Conferenţiar univ. dr. GORGAN Vasile

vasile.gorgan@cig.ase.ro

Avizier profesor

Log in

Discipline predate:

  • Industria de servicii pentru afaceri
  • Limbaje de programare
  • Managementul proceselor IT
  • Practică de specialitate
  • Produse informatice financiar-contabile
  • Sisteme ERP
  • Tehnologia aplicaţiilor office în management