Conferenţiar univ. dr. GÎRBINĂ Maria Mădălina

madalina.girbina@cig.ase.ro

Avizier profesor

Log in

Discipline predate:

  • Gestiunea trezoreriei şi a riscului