Conferenţiar univ. dr. BOLDEANU Dana Maria

danabolde@gmail.com

Avizier profesor

Log in

Discipline predate:

  • Industria de servicii pentru afaceri
  • Instrumente pentru gestiunea proiectelor în industria serviciilor pentru afaceri
  • Instrumente software pentru proiecte de marketing
  • Managementul proiectelor pentru manageri
  • Marketing intelligence
  • Sisteme informatice de gestiune
  • Tehnologia aplicaÈ›iilor Office