Conferenţiar univ. dr. TUDOR Cătălin-Georgel

catalin.tudor@cig.ase.ro

Avizier profesor

Log in

Discipline predate:

  • Baze de date financiar contabile
  • Dezvoltarea aplicaţiilor Web
  • Gestiunea bazelor de date relaționale
  • Instrumente pentru gestiunea proiectelor în industria serviciilor pentru afaceri
  • Limbaje de programare