Conferenţiar univ. dr. PITULICE Ileana Cosmina

ileana.pitulice@cig.ase.ro

Avizier profesor

Log in

Discipline predate:

  • Contabilitate publică
  • Practică de specialitate
  • Standarde Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Omogenizarea fiscală prin IFRS