Conferenţiar univ. dr. MATAC Liviu-Marian

liviu.matac@cig.ase.ro

Avizier profesor

Log in

Discipline predate:

  • Audit financiar
  • Audit financiar în întreprinderi mici şi mijlocii
  • Audit intern şi guvernanţă corporativă
  • Contabilitate publică
  • Introducere în contabilitate
  • Teoria şi Practica Auditului Financiar