Conferenţiar univ. dr. MANGIUC Marian-Dragoş

dragos.mangiuc@cig.ase.ro

Avizier profesor

Log in

Discipline predate:

  • Dezvoltarea aplicaţiilor Web
  • Gestiunea bazelor de date relaționale
  • Limbaje de programare
  • Metode de modelizare economică pentru măsurarea performanţei
  • Sisteme informatice de gestiune